Holiday Plus KM

Holiday Plus KM

Turistička agencija u Kosovskoj Mitrovici

Grčka, Crna Gora, Albanija, Evropski gradovi

TRANSFER NOVCA

Od sada u prostorijama naše ekspoziture u Gračanici možete da korsitite pogodnosti sistema Moneta i Money Gram.

Money Gram je jedana od vodećih konpanija za međunarodni transfer novca. Na brz i siguran način vrši transfer novca u gotovo svim zemljama sveta.

Usloge koje možete koristiti kod nas:
1. Primanje novca
2. Slanje novca
3. Plaćanje

Primanje novca:

Pošto od pošiljaoca pribavite referentni broj pošilje u našoj filijali pokažete dati broj sa važećim ličnim dokumentom. Pošto Vas naš zaposleni identifikuje i registruje popunjavate formular i možete preuzeti novac.

Slanje novca:

Da biste poslali novac morate se sa svojim lični dokumentom registrovati u našem sistemu. Po registraciji i uplati novca dobijate referentni broj i ostaje da primaoca da pokupi novac.

Plaćanje:

Pored mogućnosti slanja i primanja novca možete da vršite i usluge plaćanja računa, administrativnih i sudskih taksi, prekršajnih kazni, računa za električnu energiju kod Keds-a, interneta i Tva kod Kujtesa, telekomunikacionih usluga, računa za vodu, poreza, osiguranja i drugih vrsta taksi. . .