Holiday Plus KM

Holiday Plus KM

Turistička agencija u Kosovskoj Mitrovici

Grčka, Crna Gora, Albanija, Evropski gradovi

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Odabir destinacije za boravak je prvi korak u planiranju Vašeg putovanja i početak pripreme za uživanje. Ali nekada se na putu dese neželjene i nepredviđene situacije koje pored toga što oštećuju Vaše zdravlje mogu značajno ugroziti Vaš budžet. Da biste predupredili takvu situaciju osiguravajuće kuće nude niz paketa koji Vas uz skromnu preminu osiguravaju za slučaj nezgoda ili sličnih osiguranih događaja.

Bilo da putujete individualno, porodično ili grupno u turistički, poslovni ili avanturistički boravak u inostranstvo za Vas smo spremni da za samo nekoliko minuta uradimo polisu osiguranja i Vaš boravak u stranoj zemlji učinimo bezbrižnim.

Većina zemaljam na svetu zahteva posedovanje polise osiguranja za turistički boravak u istoj – bilo da name je za ulazak u datu zemlju potrebna viza ili ne.

Mogu se osigurati zdrava lica od 0 meseci do navršenih 80 godina života.

Polisu Vam možemo dostaviti na e-mail i bez dodatnih papira je možete čuvati u telefonu ili na cloudu.

Putno osiguranje omogućava:

– Organizaciju pomoći u slučaju nastanka potrebe za lečenjem u inostranstvu

– Naknadu troškova lečenja nastalih usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja

Ukoliko se tokom svog tursitičkog boravka bavite nekim eksternim sportom (skijanje, rafting, mountain baking…) u obavezi ste da obezbedite i dodatak na osnovnu polisu da bi Vam bila nadoknađenja šteta u slučaju povrede tokom outdoor aktivnosti.

U slučaju nastanka štete u obavezi ste da pozovete call centar (broj dobijate uz polisu), saopštite svoje podatke, opišete nastali osigurani slučaj i postupite po uputstvima osobe iz osiguravajuće kuće. Za slučaj hitne intervencije u obavezi ste da čuvate sve račune koji će Vam u celosti biti refundirani ali da pitate lekara da li imaju sklopljen ugovor sa osiguravajućom kućom.

Informacije koje treba da date prilikom kupovine polise:

Na uvid dokument kojim putujete (pasoš sa kojim ćete preći granicu te zemlje)

Da biste osigurali da vam se vrati i do 90% uplaćenih sredstava usled neplaniranog otkazivanja aranžmana imate mogućnost da u našim poslovnicama prilikom kupovine aranžmana uplatite i OSIGURANJE OTKAZA PUTOVANJA. Ovim osiguranjem se pokriva finansijski gubitak koji pretrpi osiguranik u slučaju odustajanja od turističkog aranžmana.

Ova vrsta osiguranja Vam pruža finansijsku sigurnost u slučaju neplaniranih događaja koji sprečavaju putovanje (smrt članova porodice, bolest, elementarna nepogoda u mestu prebivališta, neodložni sudski poziv…). To podrazumeva da osiguranik nije očekivao nastanak događa i nije mogao otkloniti njegovo nastupanje. Osiguranik neće biti obeštećen od strane osiguravajuće kompanije u slučaju nedobijanja vize, otkaza aranžmana od strane turističke agencije, gubitka putne isprave . ..