Holiday Plus KM

Holiday Plus KM

Turistička agencija u Kosovskoj Mitrovici

Grčka, Crna Gora, Albanija, Evropski gradovi

VIZNA ASISTENCIJA

Odogovrnost i obaveza je svakog putnika je da se raspita i prikupi neophodnu dokumentaciju da bi ispunio zakonske uslove za turistički boravak zemlje koju posećuje.

Nosioci pasoša izdatih od strane Republike Srbije, Koordinacione uprave za Kosovo i Metohiju kao i Republike Kosovo za ulazak u zemlje članice Šengenskog sporazuma treba da unapred pribave vizu u ambasadi ili konzularnom predstavništvu zemlje koju bi da posete. Takođe im je potrebna nacionalna viza Kipra, Rumunije, Bugarske ili Hrvatske. Ukoliko poseduju važeću multiple entry vizu bilo koje zemlje članice Šengen sporazuma mogu bez vize ući na teritoriju pomenutre četiri države EU.

Procedura za dobijanje vize je slična za većinu zemalja. Treba se unapred zakazati termin u ambasadi ili konzularnom predstavništvu, pravilno popuniti formular koji možete skinuti na sajtu svih ambasada, obezbediti putno osiguranje, povratnu avio kartu(ukoluko se ide avionom), hotelski voucher, potvrdu da poseduje dovoljno novčanih sredstava, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o zaposlenju, penziji/školovanju, 2 fotografije… Uplatom aranžmana u celosti u našoj agenciji u obavezi smo da Vas snabdemo neophodnom dokumentacijom koja se na taj aranžman odnosi – hotelski voucher i/ili povratna karta, potvrda o uplaćenom osiguranju. Svim našim putnicima asistiramo u popunjavanju aplikacionog formulara. Takođe smo u mogućnosti da Vam obezbedimo prevoz do ambasade u Prištini ili Beogradu. U ambasada u Beogradu možete izvaditi vize za Austriju, Češku, Mađarsku, Slovačku, Španiju i Portugaliju. Za Grčku, Nemačku, Holandiju, Hrvatsku, Luksemburg, Bugarsku, Italiju, Francusku, Švajcarsku… se aplicira isključivo u Prištini.

Izdavanje viza je samo i isključivo delatnost ambasada, konzularno diplomatskih predstavništva zemalja i ne možemo uticati na činjenicu da li ćete dobiti vizu ili ne. Naša odgovornost je samo da obezbedimo važeću turističku dokumentaciju za putnike koji kod nas kupe aranžman.

Nosioci pasoša izdati od strane Republike Srbije, PU za određeni grad su na „beloj“ šengenskoj listi što zanači da im za ulazak u zemlje potpisnice Šengen sporazuma (Belgija, Francuska, Nemačka, Luksemburg, Holandija, Italija, Portugalija, Španija, Grčka, Austija, Danska Finska, Island, Norveška, Švedska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Lihtenštajn) ne treba viza. Takođe im ne treba viza za Kipar, Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku koje su članice EU i u pregovorima su da potpišu šengenski sporazum. Iako nosiocima ovih pasoša ne treba viza za turistički boravak (maksimalno 90 dana u okviru 6 meseci) u ovim zemljama moraju da ispune sve uslove koji bi im trebali da apliciraju za vizu. Na granici im može biti tražena potvrda o smeštaju, putno osiguranje, dovoljno novčanih sredstava (oko 50€ po danu), povratna karta i ukoliko ne ispunjavaju uslove diskrecionom odlukom granične policije uvek im može biti odbijen ulazak u zemlju.

Za sve nosioce svih pasoša za ulazak u zemlje EU važnost pasoša mora da bude minimum 3 meseca od datuma boravka u željenoj destinaciji. Premda su „crveni pasoši“ Republike Srbije počeli da se izdaju 2008. a u toku je letnja sezina 2018. obratite pažnju da li Vam uskoro ističe pasoš!!!

Za nosioce svih pasoša izdatih od strane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Rusiju, Tursku, Izrael, Egipat, Tunis, Kubu…

Ukoliko planirate medeni mesec na nekoj egzotičnoj destinaciji na vreme se informišite da li Vam je potrebna neka vakcina ili druga medicinska zaštita.

Za prelazak preko graničnih prelaza Kosova – Merdare, Đeneral Janković … ne priznaju se dokumenta Republike Srbije izdate od strane Koordinacione uprave za KiM kao ni izdate od strane PU za gradove koji su na Kosovu i Metohiji (npr. za ulazak u Grčku Vam nije potrebna viza ako imate pasoš izdat od strane PU za Prištinu ali sa tim pasošem ne možete preći granicu Kosova i Makedonije).

Nosiocima pasoša Bosne i Hercegovine kao i Rusije neophodna je viza za boravak na Kosovu i Metohiji.

Sve informacije su informativnog karaktera preuzete sa zvaničnih sajtova Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ambasada EU i našeg iskustva i podložne su promenama te ste u obavezi da se informišete neposredno pre puta kod zvaničnih institucija. Važeće informacije možete naći na sajtu:

http://www.mfa.gov.rs

http://www.kosovopolice.com/sr/dokumenti